Geschiedenis van de klomp


Een klomp is een houten schoeisel dat reeds sinds de oudheid bestaat en tijdens de Middeleeuwen in grote delen van Europa gedragen werd door vooral arbeiders en boeren. Een andere oude benaming is holleblok of holsblokTrippe en platijn zijn houten zolen met lederbanden die uit de Middeleeuwen stammen. De tripklomp is een laag uitgesneden klomp met een leertje over de wreef die vooral door vrouwen en kinderen werd gedragen.
Ongeverfde klompen werden met zand of schelpgruis schoongeschuurd en in sommige gebieden witten vrouwen daarna hun klompen meestal op de vrijdagen met krijtwit. Ze droegen deze gewitte klompen in huis en wanneer ze naar de kerk gingen.
Het lopen op klompen vereist een speciale techniek. Iemand die nog nooit op klompen heeft gelopen, kan er veel moeite mee hebben en al snel zijn of haar klompen verliezen. Door bij het optillen van de voet de tenen te krommen wordt de klomp vastgehouden. Mensen die vaak op klompen lopen doen dit onbewust. Het lopen op klompen doet aanvankelijk pijn aan de wreef, maar dat went snel.

File:Clog.jpg


Klompenfabricage

Voor het produceren van een klomp wordt een blok zachthout (wilgen- of populierenhout) in enkele fasen bewerkt.
  • Stap 1: de buitenkant van de klomp hakken en schaven tot de ruwe vorm te zien is.
  • Stap 2: de holte voor de voet boren.
  • Stap 3: na enige droogtijd, de buitenkant afwerken.
  • Stap 4: de binnenkant afwerken.
  • Stap 5: de klomp eventueel beschilderen.
Het met de hand vormgeven van een klomp kost ca. een half uur per klomp. Met behulp van twee eenvoudige machines is die tijd terug te brengen tot ca. vijf minuten. De ene machine bewerkt de buitenkant van de klomp, de andere de binnenkant. De machine die de buitenkant vormgeeft werkt zoals een machine die sleutels kopieert: een mal van de klomp draait rond, terwijl een voeler de omtrek aftast. Een frees volgt de bewegingen. Er is één mal voor een paar klompen in een bepaalde maat. Om linker- en rechterklompen te fabriceren wordt de beweging ofwel direct, ofwel in spiegelbeeld gevolgd. Dat wordt bij deze machine gedaan door de draairichting van de klomp ten opzichte van de mal om te keren.
De machine voor het bewerken van de binnenkant werkt op hetzelfde principe, maar bij deze machine zit de frees aan de kop van een lange, beweegbare as en zijn klomp en mal vast gemonteerd. De klompenmaker kan de as in alle richtingen bewegen. Om linker- en rechterklompen te maken worden de horizontale bewegingen die de voeler maakt al dan niet omgekeerd.
Veel machines maken tegelijkertijd de linker- en rechterklomp.


klomp

Iets met zijn klompen aan voelen.
Iets heel duidelijk voelen. Bijvoorbeeld: "Je kunt met je klompen aan voelen, dat ze hem niet als gelijke accepteren".
          Nu breekt mijn klomp.
          verbazing
          Met de klompen op het ijs komen.
          Dit had ik niet verwacht.
         Met de klompen in het gelag komen.
Beide: Onvoorzichtig handelen, zich wagen op een terrein, waar men niet thuis hoort, zich op domme wijze verpraten.
          Met de klompen van het ijs blijven.
Zich met iets niet inlaten.
          Zijn klompen wegbrengen.
Naar huis gaan.
          Zijn klompen wegzetten.
Sterven.
          Dat zal mijn klomp niet roesten.
Ik maak me er niet druk om; het kan mij niet schelen.
          Dat heb ik nog nooit op een klomp horen spelen.
Dat is al te gek.Populaire posts